Leerlingbetrokkenheid

Ieder kind voelt zich welkom en gezien! Leerlingen en de ontwikkeling van hun talenten staan bij ons centraal. Vanuit de Vreedzame School krijgen leerlingen een stem, leren ze om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. De mediatoren van groep 7 en 8 zijn daar een goed voorbeeld van.
 
Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de omgeving en staan open voor de verschillen tussen mensen. We volgen hierbij de volgende thema's:
  • Wij horen bij elkaar (groepsvorming en positief sociaal klimaat)
  • We lossen conflicten zelf op (conflicthantering)
  • We hebben oor voor elkaar (communicatie)
  • We hebben hart voor elkaar (gevoelens)
  • We dragen allemaal een steentje bij (verantwoordelijkheid)
  • We zijn allemaal anders (diversiteit)
Op onze school oefenen ze in een veilige, respectvolle omgeving hun sociaal emotionele vaardigheden en kunnen ze vanuit een onderzoekende houding leren ontdekken, samenwerken en kritisch denken. Dat sterkt hun zelfvertrouwen en stimuleert hun communicatieve vaardigheden.

Leerlingenraad
De komst van een leerlingenraad is op handen. Via de leerlingenraad kunnen leerlingen hun mening en visie ventileren over ontwikkelingen op school.

Leerkrachten aan het woord

"We verbeteren continue. We onderzoeken waar de behoeften liggen, bij de kinderen, maar ook bij ons zelf."

"Leren leren is een thema op onze school. We krijgen ruimte om onze talenten te ontwikkelen en ons te specialiseren in taken die we leuk vinden. Zo verhogen we ook de kwaliteit van het onderwijs als geheel."