Ons team

Het team van De Eendragt bestaat uit een gevarieerd team met een goede diversiteit wat betreft kennis en ervaring. We bieden ruimte om talenten binnen het team te ontplooien en om van en met elkaar te leren. Samen zetten we ons als team in voor een professionele cultuur waarin we de actief de regels van de Vreedzame school hanteren. 

Samenstelling van ons team
  • Groepsleerkrachten: soms heeft een groep één groepsleerkracht en soms twee. In dat geval zijn beiden verantwoordelijk voor de groep. Het spreekt voor zich dat zij elkaar op de hoogte houden van de zaken die spelen in de klas. De leerkrachten hebben naast hun groepstaken ook andere taken binnen de school. Zij hebben bijvoorbeeld zitting in de medezeggenschapsraad en verschillende leerteams of zijn verantwoordelijk voor ict of cultuur. 
  • Intern begeleiders: zijn belast met het coördineren van de extra zorg en begeleiding voor kinderen die dat nodig hebben. Dit kan zijn op cognitief, sociaal of gedragsmatig gebied. De begeleiding richt zich op de leerling, de ouders, de leerkrachten of een combinatie hiervan. Ook de contacten met hulpverleners loopt via de intern begeleiders.
  • Coördinatoren: vaste aanspreekpunten binnen de school met gespecialiseerde kennis en vaardigheden over onderwerpen als ict, taal, cultuur en Vreedzame School. Ook zijn er voor de onder-, midden en bovenbouw van de school vaste coördinatoren.
  • Onderwijsassistenten: ondersteunen de groepsleerkrachten daar waar nodig. Zij begeleiden kleine of grotere groepjes leerlingen, bereiden werk voor en zijn letterlijk de extra handen in de klas.
  • Vakleerkrachten: de vakdocenten gym verzorgen vanaf groep 3 wekelijks gymles in de sporthal. De groepen 1-2 gymmen minimaal twee keer per week in de speelzaal. Gespecialiseerde vakleerkrachten van Muziekschool Waterland geven de leerlingen van groep 6 muziekles op een instrument. Vertegenwoordigers van verschillende overtuigingen geven les aan groepen 7 en 8 in het kader van het Ontmoetingsonderwijs.
  • Specialisten: lees- en mediaconsulenten, gedragsspecialisten, autisme specialist, orthopedagoog en beeldcoaches.
  • Stagiaires: De Eendragt is een opleidingsschool; we bieden pabo-studenten een leer- en werkplek.
  • Administratief medewerkers: ondersteunen ons bij administratieve zaken.
  • Conciërge: draagt zorg voor het gebouw en ondersteunt het team bij facilitaire zaken.
  • Directeur: is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op school.

Ouders aan het woord

"Een deur ging open en iemand zei: Hallo, wat leuk dat je er bent."

"Die eerste indruk met zo'n warm welkom blijft me altijd bij en maakt dat ik mijn kind met een goed gevoel inschreef."