Bibliotheek

Het taal-, schrijf- en leesonderwijs krijgt bij ons veel aandacht
Taal is immers de basis van communiceren. Voor deze basisvakken hebben wij een doorgaande leerlijn voor de groepen 1 t/m 8. In samenwerking met De Bieb voor de Zaanstreek hebben we een eigen bibliotheek op school die ondersteund wordt door een lees- en mediaconsulent. In de klas wordt veel (voor)gelezen. Bovendien gaan groepen 5-8 regelmatig naar de bibliotheek.

TaalCafé voor ouders
Voor ouders die de Nederlandse taal beter willen leren spreken en begrijpen, organiseren wij in samenwerking met de bibliotheek om de week op woensdagochtend het TaalCafé! Ook kunnen ouders zo nieuwe mensen leren kennen en ervaringen delen. Samen met de Taalcoach worden verschillende onderwerpen besproken. We leggen uit wat het belang van taal, en (voor)lezen is en we vertellen welke thema's op school spelen. Wij zorgen natuurlijk voor koffie en thee!
 

Ouders aan het woord

"De persoonlijke begroeting elke dag zorgt ervoor dat zowel mijn kind als ikzelf ons gezien voelen."

"Het is best spannend om je kind voor het eerst naar school te brengen, de persoonlijke tijd en aandacht maken het loslaten makkelijker."