Waarom kiezen voor De Eendragt

De keuze voor een school is erg belangrijk. Uw kind brengt er immers een belangrijk deel van zijn of haar jeugd door. Kom daarom gerust eens langs voor een kennismaking. Dan kunnen wij bespreken wat voor u belangrijk is. Hier hebben we alvast een paar unieke waarden van obs De Eendragt voor u op een rijtje gezet:
 • Onze leerlingen komen met plezier naar school en geven ons het rapportcijfer 8,1. Ze voelen zich geborgen en veilig en kunnen vanuit een onderzoekende houding zichzelf optimaal ontwikkelen.
 • We zijn een openbare school en hanteren de uitgangspunten van De Vreedzame School. Ieder kind voelt zich welkom! We ontwikkelen kinderen tot betrokken en verantwoordelijke personen in een democratische gemeenschap. Alle kinderen hebben een stem, voelen zich gezien en gehoord en gaan op een positieve manier met elkaar om. We stimuleren kinderen hun conflicten met anderen zoveel mogelijk zelfstandig en constructief op te lossen.
 • Het taal-, schrijf- en leesonderwijs krijgt bij ons veel aandacht. Taal is immers de basis van communiceren. Voor deze basisvakken hebben wij een doorgaande leerlijn voor de groepen 1 t/m 8. In samenwerking met de Bibliotheek Zaanstreek hebben we een eigen bibliotheek op school die ondersteund wordt door een leesconsulent. Bovendien gaan alle groepen regelmatig naar de bibliotheek.
 • Daarnaast geven wij aandacht aan onderzoekend leren, samenwerken, sociale vaardigheden, kritisch denken en creativiteit. Hierdoor zijn onze leerlingen goed voorbereid op een actieve en zinvolle deelname aan de 21e eeuwse samenleving. Hierbij zetten wij ter ondersteuning steeds meer moderne ict-middelen in zoals chromebooks en digitale schoolborden met touchscreen.
 • Uw kind moet zich kunnen ontwikkelen naar eigen tempo en mogelijkheden. Daarom geven wij naast een groepsgerichte uitleg en instructie ook regelmatig individuele instructie. Ook vinden wij het belangrijk dat kinderen accepteren dat we allemaal verschillend zijn en we kunnen leren van en met elkaar. 
 • Spelend leren staat bij de kleuters voorop. Spelenderwijs doen de kleuters ervaringen op die noodzakelijk zijn voor de verdere ontwikkeling.
 • Met een eigen cultuurcoördinator komt elk kind in aanraking met alle disciplines van cultuureducatie als beeldende kunst, erfgoed, muziek, dans, literatuur, drama en media-educatie.
 • Alle groepen krijgen wekelijks muziekles. Daarin staan met elkaar zingen en ritmes maken centraal. In groep 6 leren de kinderen een instrument te bespelen onder begeleiding van vakdocenten van de Muziekschool Waterland. Door het maken van muziek ontwikkelen ze diverse vaardigheden tegelijkertijd en het draagt bij aan de taalontwikkeling.
 • De groepen 3 t/m 8 gymmen twee keer per week in de sporthal Wormer onder leiding van een speciale vakleerkracht. Leerlingen van groep 1 en 2 gymmen minimaal twee keer per week in de speelzaal. 
 • Wij hebben vijf gelijke schooldagen van 08.30-14.00 uur, waardoor we goed kunnen aansluiten bij de leercurve en onderwijsbehoeften van onze leerlingen.
 • We zijn gehuisvest in een prachtig ontworpen gebouw met als motto: rust, ruimte en licht. Op de begane grond zitten de kleuters en ook de aula, speelzaal voor de kleuters en de peuteropvang. De kinderen maken gebruik van twee schoolpleinen waar ze heerlijk kunnen spelen.
 • Baloe verzorgt de peuteropvang in het gebouw. We werken intensief met hen samen om de overgang van uw peuter naar groep 1 van De Eendragt zo soepel mogelijk te maken. Ook de buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 12 jaar regelt Baloe. Als werkende ouder hoeft u zich dus geen zorgen te maken over de opvang van uw kind voor- of na schooltijd en tijdens vakanties. De Brede School Wormerland biedt allerlei activiteiten op het gebied van kunst, sport en cultuur waaraan alle kinderen in Wormerland mogen meedoen. 
Wilt u meer weten over ons onderwijsaanbod? Lees dan de schoolgids.

Leerlingen aan het woord

"De meesters en juffen zijn heel aardig en luisteren echt naar ons."

"Zo hebben we inspraak en verdelen we bijvoorbeeld de klassentaken. En bij opdrachten leggen ze het goed uit, mogen we eerst zelf aan de slag en als het dan niet lukt, helpen ze ons."