Meesterschap

Nieuwsgierig om samen te leren en te ontdekken!
We gaan uit van ieders eigen talenten. Als we deze inzichtelijk maken, is de ontwikkeling en het daadwerkelijk inzetten en uitdragen ervan een tweede stap. Talent is iets wat je goed kunt en waar je door te oefenen steeds beter in wordt. Daar krijg je veel energie van! Een presentatie geven over een moeilijk onderwerp is net zo'n prestatie als een praktische oplossing voor iets bedenken. Talent zit in iedereen.

Nieuwsgierigheid draagt bij aan de wil om te onderzoeken. Een onderzoekende houding hebben we nodig om tot leren te komen. Daarin stimuleren we onze leerlingen graag tot nader onderzoek. Met rijke leeromgevingen en prikkelende opdrachten dagen we onze leerlingen dagelijks uit om een volgende stap in hun ontwikkeling te maken. We begrijpen dat kinderen op verschillende manieren leren en bieden dan ook keuze.

We beseffen dat de rol van de leerkracht bepalend kan zijn in hoe leerlingen zichzelf ontwikkelen en we nemen deze verantwoordelijkheid serieus. Als team werken we daarom ook continu aan onze eigen ontwikkeling. Met opleidingen en trainingen ontwikkelen we de talenten binnen ons team tot bepaalde specialisaties. Leerkrachten met deze specialistische kennis zetten we binnen de gehele school in. Bovendien staan we open voor begeleiding van vakspecialisten van buiten de school als dat nodig is en werken we samen met andere scholen.

Als lerende organisatie zijn we voortdurend in ontwikkeling. Alleen als onze medewerkers zich blijven ontwikkelen, kunnen we de organisatie in zijn geheel verbeteren. We stemmen onze organisatiedoelen en individuele ontwikkeldoelen hierbij goed op elkaar af.

 

Leerlingen aan het woord

"De lessen zijn leuk en leerzaam en vaak sluiten we een thema af op een creatieve manier."

"Er is veel aandacht voor uiteenlopende onderwerpen en interesses en op allerlei manieren mag je leren. Dat is fijn."