Wanneer uw kind bij ons op school komt

Als uw kind vier jaar wordt
Om een goed beeld van uw kind te krijgen ontvangt u 8 weken voordat uw kind vier jaar wordt een 'Zo ben ik formulier'. Met het ingevulde formulier krijgen we een eerste beeld van hoe de ontwikkeling van uw kind tot bijna vier jaar is verlopen.
Nadat school het ingevulde formulier heeft ontvangen, krijgt u een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek en wordt afgesproken welke dagdelen uw kind komt wennen. Het gaat om vijf dagdelen in een periode van twee weken.

Tijdens het kennismakingsgesprek wordt n.a.v. het ingevulde formulier en de bevindingen van de leerkracht informatie uitgewisseld. Ook wordt u verder geïnformeerd over het onderwijsaanbod.
Bij de indelingen van de groepen wordt er rekening gehouden met de onderwijsbehoefte van uw kind.

Na zes weken hebben wij een goed beeld van uw kind. Het kan voorkomen dat uw kind in een andere groep wordt geplaatst. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders.

Voor het eerst naar school
  • Neem 's morgens de tijd voor uw kind. Na een schooldag zijn kleuters in het begin soms moe. Laat hen even bijkomen.
  • Leer uw kind hoe het naar de wc moet gaan.
  • Oefen met uw kind hoe het zijn of haar jas moet aantrekken. Knopen en ritssluitingen zijn vaak moeilijk voor kleuters.
  • Na afronding van een thema mogen de kleuters speelgoed van huis meenemen om het de kinderen en de juf te laten zien en natuurlijk om ermee te spelen. U ontvangt via de weekbrief een berichtje hierover.
Na een verhuizing
Als uw kind na een verhuizing bij ons op school komt, vragen wij het onderwijskundig rapport op bij de vorige school. In een onderwijskundig rapport staat beschreven met welke methoden uw kind tot nu toe heeft gewerkt. Wij willen graag inzage van het rapport van het kind.

Mogen we uw kind weigeren?
Het is mogelijk om uw kind te weigeren en wel om de volgende
redenen:
  • Tussen de scholen van Wormerland bestaat de afspraak dat kinderen alleen van school wisselen na de grote vakantie. Tussentijds overplaatsen is niet mogelijk.
  • Kinderen die in een verwijzingsprocedure zitten of reeds een verklaring voor het speciaal basisonderwijs hebben, worden in het Breed Ondersteuningsteam besproken. Als wij vinden dat wij aan de specifieke onderwijsbehoefte niet kunnen voldoen, wordt uw kind niet bij ons geplaatst.

Ouders aan het woord

"Een deur ging open en iemand zei: Hallo, wat leuk dat je er bent."

"Die eerste indruk met zo'n warm welkom blijft me altijd bij en maakt dat ik mijn kind met een goed gevoel inschreef."