Verbinden

Vol zelfvertrouwen een plaats in de maatschappij vervullen.
Op onze Vreedzame School staat de ontwikkeling van de leerlingen centraal. We bieden ze structuur, vrijheid en ruimte om ervaringen op te doen in een rijke leeromgeving. Zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Ieder kind voelt zich welkom en gezien, elke dag weer. Dat is de basis voor het zelfvertrouwen dat elk kind nodig heeft. We besteden veel aandacht aan sociale vaardigheden en oefenen naar hartenlust met elkaar. Vanuit een onderzoekende houding leren ze ontdekken waar ze goed in zijn, samenwerken en resultaten boeken. Met het gewonnen zelfinzicht kunnen ze vol zelfvertrouwen en op een respectvolle manier hun plaats in de maatschappij vervullen.
 
Ouders betrekken we zoveel mogelijk bij de lessen en de ontwikkeling van hun kinderen. De waarden en aangeleerde sociaal emotionele vaardigheden stoppen namelijk niet bij het hek van het schoolplein. Taal is communicatie en daarom vinden we taal, schrijven en lezen heel belangrijk. We werken samen met de Bieb. Voor ouders die behoefte hebben aan taalondersteuning, organiseren we samen met leesconsulenten en een taalcoach het Taalcafé. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen ouders uitleg over het belang van taal, lezen en vertellen we welke thema's op school spelen. Een mooi voorbeeld van samen werken aan de ontwikkeling van de kinderen. Leerlingen, ouders en leerkrachten zijn partners in dit proces. We leren mét en ván elkaar!
 

Leerlingen aan het woord

"De lessen zijn leuk en leerzaam en vaak sluiten we een thema af op een creatieve manier."

"Er is veel aandacht voor uiteenlopende onderwerpen en interesses en op allerlei manieren mag je leren. Dat is fijn."