Verbinden

Vol zelfvertrouwen een plaats in de maatschappij vervullen.
Op onze Vreedzame School staat de ontwikkeling van de leerlingen centraal. We bieden ze structuur, vrijheid en ruimte om ervaringen op te doen in een rijke leeromgeving. Zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Ieder kind voelt zich welkom en gezien, elke dag weer. Dat is de basis voor het zelfvertrouwen dat elk kind nodig heeft. We besteden veel aandacht aan sociale vaardigheden en oefenen naar hartenlust met elkaar. Vanuit een onderzoekende houding leren ze ontdekken waar ze goed in zijn, samenwerken en resultaten boeken. Met het gewonnen zelfinzicht kunnen ze vol zelfvertrouwen en op een respectvolle manier hun plaats in de maatschappij vervullen.
 
Ouders betrekken we zoveel mogelijk bij de lessen en de ontwikkeling van hun kinderen. De waarden en aangeleerde sociaal emotionele vaardigheden stoppen namelijk niet bij het hek van het schoolplein. Taal is communicatie en daarom vinden we taal, schrijven en lezen heel belangrijk. We werken samen met de Bieb. Voor ouders die behoefte hebben aan taalondersteuning, organiseren we samen met leesconsulenten en een taalcoach het Taalcafé. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen ouders uitleg over het belang van taal, lezen en vertellen we welke thema's op school spelen. Een mooi voorbeeld van samen werken aan de ontwikkeling van de kinderen. Leerlingen, ouders en leerkrachten zijn partners in dit proces. We leren mét en ván elkaar!
 

Leerkrachten aan het woord

"We verbeteren continue. We onderzoeken waar de behoeften liggen, bij de kinderen, maar ook bij ons zelf."

"Leren leren is een thema op onze school. We krijgen ruimte om onze talenten te ontwikkelen en ons te specialiseren in taken die we leuk vinden. Zo verhogen we ook de kwaliteit van het onderwijs als geheel."