Vertrouwen

Veiligheid wekt vertrouwen!
We werken samen in een veilige omgeving aan de ontwikkeling van onze leerlingen. Pas bij een veilig gevoel kan er vertrouwen ontstaan. We geven niet alleen lessen over hoe we met elkaar omgaan, maar werken ook aan een vreedzame cultuur in de klas en op school. Vanaf groep 1 werken we met lesblokken die bijdragen aan onze pedagogische opdracht: kinderen normen en waarden bijbrengen, leren respect te hebben voor anderen en voor het anders zijn. 

Dat beperkt zich niet tot de school. We leren onze leerlingen om op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan. We zijn samen verantwoordelijk voor onze gemeenschap. Dat uit zich bijvoorbeeld ook in sportiviteit en respectvol met elkaar omgaan op een sportveld.


Om leerlingen zelfstandig conflicten te laten oplossen, mogen kinderen uit de groepen 7 en 8 jaarlijks solliciteren naar de functie van mediator. Een mediator bemiddelt op verzoek van de leerlingen zelf en is onpartijdig bij conflicten. Ze volgen vrijwillig een cursus en doen hierin examen. Ze zijn goed zichtbaar voor de andere leerlingen en gaan wekelijks de klassen rond om de regel van de week uit te leggen. Alleen in een omgeving waarin alle leerlingen zich veilig voelen om zich uit te spreken, werkt de rol van een mediator goed. Dat geeft leerlingen vertrouwen, in zichzelf en in elkaar.

Ouders aan het woord

"Een deur ging open en iemand zei: Hallo, wat leuk dat je er bent."

"Die eerste indruk met zo'n warm welkom blijft me altijd bij en maakt dat ik mijn kind met een goed gevoel inschreef."